Rogaland FN-veteranforening nå NVIO avd. Rogaland

Rogaland FN-veteranforening ble stiftet den 19. januar 1991. Tilstede på stiftelses møte var det 48 personer. I løpet av et par måneder var medlemsmassen oppe i 83 medlemmer. Siden den tid har foreningen økt, noe som gjør at NVIO Rogaland et en av de største lokalforeningene i Norge.

Minneparken:

FN-parken på Vikeså i Bjerkreim kommune ble offisielt åpnet, med avduking av minnebautaen på FN-dagen, 24. oktober 1994. Det var tidligere FN-ambassadør Ole Ålgård som sto for avdukingen.

Bakgrunnen for at parken nettopp ble liggende i Bjerkreim er at den første Norske soldaten som falt i fredens tjeneste, Annbjørn Gjedrem, var fra Bjerkreim. Han var soldat i DanNor IV (4) da han ble stukket ned med kniv under vakttjeneste. Tidlig på 1990 tallet ble det nedlagt krans på Annbjørn Gjedrems grav på FN-dagen. Det var under en av disse bekransningene at ideen om en egen FN-park kom opp første gang.

Foreningen begynte med planlegging av en mulig park og kom raskt i kontakt med Bjerkreim kommune som var interessert i å stille grunn til rådighet for en slik park. Området som ble plukket ut var i nær tilknytting til kommunehuset på Vikeså, og nærmeste nabo til Vikeså vei service.

Tidlig ble det klart at dette kom til å bli et betydelig økonomisk løft for Rogaland FN-Veteranforening. Man gikk i gang med å få inn penger fra kommuner og bedrifter til å finansiere minneparken. Bjerkreim kommune stilte grunn til rådighet for foreningen og opparbeidet parken med gangstier og beplanting. Foreningen finansierte bauta med donerte midler. Det var spesielt tidligere formann og nå avdøde Ivar Martinsen, og tidligere Nestformann  Einar Rolfsen som sto på for å få gjennomført dette prosjektet. Disse ble senere hedret med Veteranforbundets heders tegn i henholdsvis sølv og bronse.

Selve kobberplaten på bautaen er støpt i Bjerkreim kommune. Steinen til bautaen kommer fra Kina. Det ble på initiativ av tidligere formann Per M.P. Gitmark, avduket en miniatyrbauta for hver av dem som mistet livet i fredens tjeneste – totalt 8 fra Rogaland. Etablering av FN-parken og utvidelse i 2005 er foreløpig det største løftet foreningen har gjort.

Høsten 2017 Så fikk endelig foreningen etter mange års leting en egen plass som Vi kan kalles våres egen. Sammen med Siops,lottene og Nrof så dannet Nvio Rogaland Veteranhuset i den gamle kommandør boligen til Harald Hårfagre.

Etterhvert som vi får pusset opp huset og innredet dette, så håper vi dette skal bli et samlingspunkt for alle veteraner her i området.

Det er vanlig at veteranene samles en gang i måneden til “Pizzatreff”  på Veteranhuset. Det blir på disse møtene tatt opp emner som er av interesse for personer som tidligere har tjenestegjort i internasjonale fredsoperasjoner. Foredragene består ofte medlemmenes egen dokumentasjon fra sine respektive misjoner.

Skoler, foreninger, lag og andre som ønsker innblikk i historien bak internasjonale operasjoner hvor Norge har bidratt, oppfordres til å ta kontakt – vi kan stille med soldater som har vært med å skape denne historien.