Advokathjelp

Advokathjelp

Publisert av Frank Torbjørn Skofteland den 16.01.20.

Hei

Vi er så heldige at vi har en advokat blant våre medlemmer, som har et tilbud til oss hvis vi skulle trenge hjelp med noe.

Under her kommer litt info om dette:

Veteranhuset har blitt skikkelig flott!

Jeg driver som du vet som advokat og ønsker å få komme med et tilbud om advokattjenester til NVIO og til medlemmer av veteran organisasjonene og andre brukere av veteranhuset.

For min egen del vil det være en bra måte å bidra i veteranmiljøet og i tillegg er det jo jobb for meg.

Jeg tilbyr en betydelig pris rabatt for veteraner og medlemmer av deres familie.

De får i tillegg 1 time gratis vurdering av saken sin og bistand til å søke fri rettshjelp eller søke dekning for saken hos sitt forsikringsselskap. Trenger de mer skal vi nok få til avtale om det også.

Under har jeg beskrevet nærmere om tilbudet og hva slags advokattjenester som tilbys.

Pristilbudet:

Erfarne advokater i Stavangerområdet ligger på ca. kr. 2 000 – 2 500,- pr. time med juridisk bistand. Advokatfullmektiger noe lavere.

Jeg tilbyr vesentlige bedre vilkår for de samme juridiske tjenester.

Tilbudet er:

– Inntil 1 time gratis rådgivning pr. sak pr. klient – uforpliktende. Bistand til søknad om fri rettshjelp eller rettshjelpsforsikring.

– Timepris på kr. 1 040,- eks mva. ( kr. 1 300 inkl. mva.)

– Garanti for hurtig tilbakemelding/oppfølging av forespørsler – tilbakemelding innen utløp av påfølgende virkedag.

– Tilbudet gjelder personer tilknyttet avtalen, samt medlemmer av deres husholdning.

De alminnelige oppdragsvilkår og retningslinjer for advokatvirksomhet gjelder ellers.

Kort presentasjon:

Jeg har drevet som advokat i snart 10 år og arbeider innen mange rettsområder. Før jeg ble sivil jobbet jeg ca. 5 år i forsvaret og har vært ute i alt 4 ganger på 1990 tallet.

Hovedsakelig driver jeg med det man kan kalle « hverdags juss» – mindre og større problemer privatpersoner og bedrifter kan komme opp i.

Jeg tilbyr både juridisk rådgivning og representasjon i forhandlinger og representasjon for retten.

Innholdet i tjenestene:

Jeg har bistått privatpersoner i forhandlinger og i retten innen mange rettsområder, med hovedvekt på rettsområdene under:

Erstatningsrett, personskader mv.

Barnefordeling

Skilsmisse og annen familierett

Boligrett og husleie

Strafferett

Barnevern

Fremtidsfullmakter

Vergemål

Utlendingsrett

Klagesaker mot offentlig forvaltning som NAV, helseforetak, kommunale etater og statlige etater.

Kjøp og salg av eiendom, og oppgjørsoppdrag ved eiendomssalg uten megler.

Reklamasjonssaker for både kjøper og selger innen eiendom

Reklamasjonssaker ved kjøp/salg etter kjøpslov og forbrukerkjøpslov

Testamenter, dødsboskifter og arveoppgjør.

De samme tjenester kan tilbys bedrifter.

Innen forretningsjus driver jeg med eiendom, arbeidsrett, kontrakter og annen avtalerett.

Rolf Larsen

Advokat (MNA)

Mobil 90871977