Innkalling til årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte 2020

Publisert av Gunnar Langen Schanke den 10.12.20. Oppdatert 23.02.21.

NVIO avd. Rogaland har på grunn av smittesituasjonen i vår region, bestemt at vi utsetter vårt årsmøte torsdag den 08. april.

Vi har forsatt påmelding til årsmøtet, dette fordi vi ønsker å vite hvor mange som kommer. Siden vi skal leie lokaler som skal være tilpasset gjeldene smitteverns anbefalinger. 
De som har melder seg på, vil bli informert om hvor årsmøtet blir.

Det er ikke anledning til å melde inn flere saker til årsmøtet. 

Saker til årsmøtet:

 

1. Rettelser, og tillegg til våre vedtekter.

2. Veien videre for Vesterlenske Garnisons Compagnie No.1

3. Landsmøte 2021.

4. Vårt 30 års jubileum.

5. Overnatting på Veteranhuset.


Med vennlig hilsen

Styret

NVIO avd. Rogaland