Markering av NVIO avd. Rogaland 30 års jubileum.

Markering av NVIO avd. Rogaland 30 års jubileum.

Publisert av Gunnar Langen Schanke den 19.01.21.
Rogaland FN-veteranforening ble stiftet den 19. januar 1991, byttet navn til NVIO Avd. Rogaland 01. januar 2009.

Grunnet pandemien, så ble dette markeringen av at foreningen har 30 års jubileum i dag. Jeg håper at vi kan møtes ved en senere anledning for å markere jubileumet.

FN-parken på Vikeså i Bjerkreim kommune ble opprettet på inisjativ av tidligere Formann Ivar Martinsen, og tidligere Nestformann  Einar Rolfsen. Den ble offisielt åpnet, med avduking av den store minnebautaen på FN-dagen, 24. oktober 1994. Det var tidligere FN-ambassadør Ole Ålgård som sto for avdukingen.
FN-parken ble utvidet i 2005 da tidligere formann Per M.P. Gitmark, tok inisjativ til å oppføre en miniatyr bautaene for hver av dem som mistet livet i fredens tjeneste – totalt 8 fra Rogaland.

Bakgrunnen for at parken nettopp ble liggende i Bjerkreim er at den første Norske soldaten fra Rogaland som omkom i fredens tjeneste, Annbjørn Gjedrem, var fra Bjerkreim.
Han tjenestegjorde i UNEF 1 (DanNor IV). Tidlig på 1990 tallet ble det nedlagt krans på Annbjørn Gjedrems grav på FN-dagen. Det var under en av disse bekransningene at ideen om en egen FN-park kom opp første gang.

Foreningen har siden markert FN dagen ved FN-parken.