Vårt Veteran kompani trenger din hjelp

Vårt Veteran kompani trenger din hjelp

Publisert av Gunnar Langen Schanke den 04.12.20.
NVIO avd. Rogaland har et Veteran kompani som tidligere deltok på markeringer og seremonier, som 08. mai med flaggborg, 17. mai toget, æresvakter på FN dagen, Forsvarets minnedag, Remembrance day og begravelser av medlemmer/veteraner.

Det er et ønske fra styret og lokale militære avdelinger, at vi som veteraner deltar på slike markeringer og seremonier og viser vår tilstedeværelse. De siste årene har foreningen fått mye skryt for den deltagelse, men det har samtidig blitt mindre aktivitet i kompaniet, det siste året så har det vært en naturlig forklaring med pandemien.

Nåværende leder ønsker å ''tre av'' så nå søkes det både en ny leder og medlemmer til kompaniet.

Leder av kompaniet må være medlem av NVIO, det stilles ingen krav om militær grad.
Veteran kompaniet er for Veteraner og NVIO medlemmer som ønsker å delta på nevnte markeringer og seremonier.

Ta kontakt med Gunnar Schanke, leder NVIO avd. Rogaland
Tlf: 90 11 40 15, mail: nviogunnar@outlook.com, for mer informasjon.